Hakkımızda

Türkiye’de yerli ve milli kalkınmaya destek olmak isteyen tüm paydaşları bir araya getiren platformuz.

 

Yerli ve millilik her ne kadar çok önem verdiğimiz bir kavram olsa da net olarak tarif edilebilir değil.
Farklı kişi, firma ve kurumların zihninde farklı tanımlar oluşabiliyor.
Bu da yerli ve millilik gibi hayati bir kavramın havada kalması sonucunu doğuruyor.
Biz yerli ve milliliğin ayakları sağlam yere basan, sayısal olarak ölçülebilen ve objektif bir tanıma dönüştürülmesi için yola çıktık.

 

“Mildeks” yani yerli ve millilik indeksi tüm ilgili kriterler dikkate alınarak akademik olarak hazırlanmış bir algoritma tarafından otomatik olarak hesaplanıyor. Hem genel toplamdaki hem alt kategorilerdeki Mildeks puanlarının önemli bir karar verme ve satın alma kriteri olması gerektiğine inanıyoruz.

 

Türkiye’de faaliyet gösteren tüm kişi ve kurumları YİDER – Yerli İşletmeler Derneği çatısı altında toplanarak Türkiye markasının yükselişine ve dünya ölçeğinde yerli milli ürün ve hizmetlerin üretilmesi için baz teşkil eden ekosisteme katkı sağlamaya davet ediyoruz.