YİDER: Yerli İşletmeler Derneği

Türkiye’de faaliyet gösteren tüm kişi ve kurumları YİDER – Yerli İşletmeler Derneği çatısı altında toplanarak Türkiye markasının yükselişine ve dünya ölçeğinde milli yerli ürün ve hizmetlerin üretilmesi için baz teşkil eden ekosisteme katkı sağlamaya davet ediyoruz.

Hakkımızda

Türkiye’de yerli ve milli kalkınmaya destek olmak isteyen tüm paydaşları bir araya getiren platformuz.

 

Yerli ve millilik her ne kadar çok önem verdiğimiz bir kavram olsa da net olarak tarif edilebilir değil.
Farklı kişi, firma ve kurumların zihninde farklı tanımlar oluşabiliyor.
Bu da yerli ve millilik gibi hayati bir kavramın havada kalması sonucunu doğuruyor.
Biz yerli ve milliliğin ayakları sağlam yere basan, sayısal olarak ölçülebilen ve objektif bir tanıma dönüştürülmesi için yola çıktık.

 

“Mildeks” yani yerli ve millilik indeksi tüm ilgili kriterler dikkate alınarak akademik olarak hazırlanmış bir algoritma tarafından otomatik olarak hesaplanıyor. Hem genel toplamdaki hem alt kategorilerdeki Mildeks puanlarının önemli bir karar verme ve satın alma kriteri olması gerektiğine inanıyoruz.

 

Türkiye’de faaliyet gösteren tüm kişi ve kurumları YİDER – Yerli İşletmeler Derneği çatısı altında toplanarak Türkiye markasının yükselişine ve dünya ölçeğinde yerli milli ürün ve hizmetlerin üretilmesi için baz teşkil eden ekosisteme katkı sağlamaya davet ediyoruz.

Amaçlar

» Yerli ve milli kalkınmaya destek olmak isteyen kişi ve kurumları bir çatı altında toplamak.

» Yerli ve milli kavramını hesaplanabilir bir endeks vasıtası ile somut bir şekilde tanımlamak.

» Türkiye’de faaliyet gösteren tüm firmaların Yerli ve Millilik Endeksi’ni çıkarmak.

» Üretici firmaların ve satın alma yapan firmaların kendi Yerli ve Millilik Endeks’lerini yükseltebilmeleri için yol gösterici olmak.

» Yerli ve Millilik Endeksi yüksek firmalara sağlanacak avantajları teşvik etmek, bu konuda yönlendirici olmak.

» Kamu, endüstri ve üniversiteler arasında köprü olmak.

YİDER’den Haberler

mildeks_logo

Eğer yerli ve millilik gibi hayati bir kavramdan bahsediyorsak fakat bir taraftan bu hayati kavramı net olarak tarif edemiyorsak, yapılabilecek en iyi işlerden biri bu kavramı ölçmeye başlamaktır.

Eğer yerli ve millilik gibi hayati bir kavramdan bahsediyorsak fakat bir taraftan bu hayati kavramı net olarak tarif edemiyorsak, yapılabilecek en iyi işlerden biri objektif, sayısal, ölçülebilir kriterler belirlemek ve ülke içinde bu doğrultuda bir yarış oluşturmaktır. Malum ancak ölçebildiğiniz bir şeyi yönetebilirsiniz.

 

Mildeks; YİDER Akademik Kurulu bünyesinde, çok sayıda değerli üniversiteden bir araya gelmiş, alanlarında uzman akademisyenler tarafından geliştirilen, tüm ilgili parametreleri dikkate alan, Yerli ve Milliliği matematiksel olarak hesaplamaya yarayan endekstir.

mildeks

Komisyonlar

Bilişim ve Telekomünikasyon Kom.

Başkan: Mustafa Uçar

Hukuk Kom.

Başkan: Umut Şensu

PR Kom.

Başkan: Ahmet Kurşunlu

Üye Kazanım & Üye İlişkileri Kom.

Başkan: Atıf Büyüksoy

Bütçe Kom.

Başkan: Mehmet Tiğlı

Kamu Kom.

Başkan: Uğur Babaeker

Siber Güvenlik Kom.

Başkan: Bilgin Metin

Finans Kom.

Başkan: Ramazan Göl

Kurumsal Üye Deneyimi Kom.

Başkan: Ali Yıldırım

Üretim Kom.

Başkan: Ramazan Göl

Web & Portal Kom.

Başkan: Emrah Gönüler

Blog

Basında YİDER