Our Blog

Latest news and updates from flathost

Yerli ve Milli Üretim ve İhracat ile “Krizlerin” Fırsata Dönüşmesi

  Yerli İşletmeler Derneği (YİDER) Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi ve Bilişim Telekomünikasyon Sektör

 

Yerli İşletmeler Derneği (YİDER) Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi ve Bilişim Telekomünikasyon Sektör Kurul Başkanı Ali Yıldırım, son dönemdeki döviz kurlarındaki yukarı yöndeki hareketi, kriz diye nitelendirenlere karşın bu durumun bir “fırsat” olduğuna dair açıklamalarda bulundu.

Yıldırım açıklamasında şunları kaydetti :

YİDER olarak kurulduğumuz günden bu yana, yerli ve milli üretimin ve tüketimin desteklenmesi gerekliliği yanı sıra yerli ürün ve hizmetlerimizin aslında aynı zamanda yurt dışındaki rakip ülkelerdeki tüketiciler ile de buluşturmamızın gerekliliğini vurguluyoruz.

Türk şirketlerin Türkiye içindeki pazar paylarını arttırması gerekliliğinin yanı sıra, ülke cari açığına da katkıda bulunarak Türkiye’de geliştirdikleri ürünleri yurt dışında da doğru pazarlara açması gerektiğine inanıyoruz. Şirketlerin hizmet veya ürünlerini daha henüz tasarım aşamasında iken hedef pazar olarak sadece Türkiye’yi değil tüm dünyayı hedef Pazar olarak görmesi ve planlaması gerektiğini düşünüyoruz.

“Geldiğimiz nokta Yurt dışı pazarlara da açılmak için en doğru zamandır.”

Son dönemde; Türkiye’yi Birleşmiş Milletler vb. arenalarda kendi istekleri doğrultusunda yönlendirmeye çalışan bir takım global güç konumundaki ülkelerin, Türkiye’yi kendi çıkarlarına uygun davranmadığı için ekonomik bir dar boğaza itme amacı ile, stratejik hamleleri sonucu döviz kurlarında yukarı doğru bir hareketlenme olmuştur.

Bu dönem yaşanılanlar ve gelinen nokta, bizim için baştan beri hedef olan yerli ve milli üretim ve tüketimin ne derece önemli olduğunu; ülkemizdeki başta Kamu ve özel sektör akabinde akademik ve medya kurum kadroları olmak üzere tüm halkımıza hissettirmiş ve göstermiştir.

Yerli ve Milli üretim ve tüketimin ne kadar önemli olduğu hakkında işte bu ortak bilincin oluşması için milyonlarca TL maliyetli bilinçlendirme kampanyaları dahi yapılsa bu kadar etkili olmayabilir, bu kadar etkili ve yaygın bir yerli ve milli üretim/tüketim bilincinin oluşması sağlanmayabilirdi.

Son dönemdeki dövizdeki yüksek orandaki yukarı yöndeki hareketlenme sırasında ve sonrasında gerek yurt içinde gerekse yurt dışında çeşitli haber kaynaklarında veya sosyal medya söylemlerinde, bu ekonomik durumun ülkedeki şirketlerin iş yapamaz hale gelmesini sağlayacağını, hatta ülkenin batışına dahi sebep olacağını belirten Temelsiz olduğuna inandığımız iş dünyasının ve halkın moral ve motivasyonunu düşüren birtakım açıklamalara rastlıyoruz.

Biz özellikle YİDER, Bilişim ve Telekomünikasyon Sektör kurulu olarak bu konuda tamamen zıt bir fikre sahibiz ve moral bozukluğu ve motivasyon eksikliğine mahal vermeden, Yerli işletmelerin özellikle yüksek kur avantajlarından faydalanarak, ürün ve hizmetlerini, bu sanal “kriz” ortamında, yurt dışına taşımaları için en doğru “Fırsat” zamanı olduğunu düşünüyoruz.

Ticaret odalarımızın çeşitli ülkeler ile düzenlediği ikili görüşme organizasyonları; %70e varan ekonomi bakanlığı destekleri ile beraber düzenledikleri yurt dışı fuar ziyaretleri, yerli ve milli şirketlerin geliştirme potansiyelleri olan projeler için TÜBİTAK TEYDEB ve KOSGEB destekleri, yurt dışına açılmak isteyen şirketlerin başvurabileceği devletin çeşitli kaynaklardan sadece bir kaçı.

Bugün Teknoparklarda, Teknoloji geliştirme veya serbest bölgelerinde ve bunların dışında yer alarak faaliyet gösteren binlerce firma ve bu firmalarda çalışan on binlerce yetişmiş iş gücümüz ile, ülkemiz içinde Kamu ve Özel sektörün çeşitli konularda yabancı rakiplerinden çok daha nitelikli şekilde karşılanmasını sağlayacak kapasiteye ve alt yapıya sahip olan Bilişim ve Telekomünikasyon sektörümüz, Türkiye dışında da Türkiye’nin doğusu ve batısındaki çeşitli ülkelere de bu bilgi setlerini ihraç edecek kapasitededir.

Ali YILDIRIM – YİDER Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi / Bilişim ve Telekomünikasyon Kurulu Başkanı

Comments are closed.