Our Blog

Latest news and updates from flathost

Yerli yatırımcının pay senedi varlıkları arttı

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği tarafından açıklanan 2022 yılı Mart ayı verileri; yerli

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği tarafından açıklanan 2022 yılı Mart ayı verileri; yerli yatırımcıların pay senedi varlıklarının yılın ilk çeyreğinde yüzde 24 artarak 650 milyar liraya çıktığını gösterdi. İlk çeyrekte yerli yatırımcıların finansal varlıklarında en yüksek artış, devlet iç borçlanma senetleri ve TL mevduatlarda yaşandı.

Yerli yatırımcıların pay senedi varlıkları artmaya devam ediyor.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), 2022 yılı Mart ayı özet finansal piyasa verilerini açıkladı. TSPB’nin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) kaynaklarından derleyerek hazırladığı finansal piyasa özet verilerine göre, yılın ilk üç ayında yurtiçi yerleşiklerin (yerli yatırımcılar) finansal varlıkları, yüzde 18,6 oranında artarak 9.2 trilyon liraya çıktı. Aynı dönemde yurtdışı yerleşiklerin (yabancı yatırımcı) finansal varlıkları ise yüzde 8,5 artarak 741 milyar lira oldu.

Yerli yatırımcı ilgisi sürüyor

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin derlediği veriler, yerli yatırımcıların pay senedi varlıklarının 2022 yılının ilk çeyreğinde yüzde 24 büyüdüğünü ortaya koydu. Verilere göre, 2021 yılsonu itibariyle 524 milyar 698 milyon lira olan yerli yatırımcıların pay senedi varlıkları, 2022 yılı Mart sonunda 649 milyar 924 milyon liraya çıktı. Yerli yatırımcıların pay senedi varlıklarının yaklaşık 344.3 milyar lirası bireysel yatırımcılara, 305.6 milyar lirası ise kurumsal yatırımcılar ve tüzel kişilere ait. Yatırımcıların sermaye piyasalarına olan ilgisi bu yılın ilk üç ayında da devam etti. 2021 yılı sonunda 2 milyon 355 bin olan pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı, üç ayda yüzde 35 artarak 2022 Mart sonu itibariyle 2 milyon 390 bin oldu.

 

 

Yerli yatırımcının TL mevduat yüzde 33 arttı

 

Bu yılın ilk çeyreğinde yerli yatırımcıların finansal varlıkları, 1 trilyon 439 milyar lira (yüzde 18,6) arttı. 2021 yılı sonunda 7 trilyon 757 milyar lira olan yerli yatırımcıların finansal varlıkları, 2022 yılı Mart sonu itibariyle 9 trilyon 196 milyar liraya çıktı. TSPB verilerine göre, 2022 yılı ilk üç ayında yerli yatırımcıların finansal varlıkları içerisinde en yüksek artış, devlet iç borçlanma ve TL mevduatlarda yaşandı. Geçen yılsonu itibariyle yaklaşık 1 milyar 495 milyon lira olan yerli yatırımcıların devlet iç borçlanma senetlerindeki varlıkları, yüzde 34 artarak 2022 Mart sonu itibariyle 2 milyar liraya çıktı. Kur korumalı mevduat uygulamasının etkisiyle yerli yatırımcıların TL mevduatlardaki varlıklarında da hızlı büyüme yaşandı. Geçen yılın sonunda 1.8 trilyon lira olan yerli yatırımcıların TL mevduatlardaki varlıkları, üç ayda yüzde 33 artarak 2022 Mart sonu itibariyle 2.4 trilyon lirayı aştı. TSPB verilerine göre aynı dönemde, yerli yatırımcıların kamu eurobond varlıkları, Türk lirası cinsinden yüzde 19 artarak 606.8 milyar liraya, özel sektör eurobond varlıkları ise yüzde 15 artarak 196.8 milyar liraya yaklaştı. Kurda sağlanan istikrarla 2021 yılı sonu itibariyle 3.1 trilyon lira olan yerli yatırımcıların Döviz tevdiat hesaplarındaki varlıklar ise yüzde 3 gibi düşük bir oranda artarak 3.2 trilyon lira oldu. Yerli yatırımcılara ait; pay senedi, varlığa dayalı menkul kıymet, varlık teminatlı menkul kıymet, özel ve kamu eurobond, devlet iç borçlanma senetleri, varant ve sertifikadan oluşan sermaye piyasası varlıklarının, toplam finansal varlıklar içerisindeki payı 2022 yılı Mart ayı sonu itibariyle yüzde 39,2 oldu.

Yabancıda artış sınırlı

TSPB tarafından açıklanan 2022 yılı Mart ayı özet finansal piyasa verileri, yabancı yatırımcıların (yurtdışı yerleşikler) finansal varlıklarının bu yılın ilk çeyreğinde 58.2 milyar lira (yüzde 8,5 oranında) arttığını gösteriyor. 2021 yılı sonunda 682.8 milyar lira olan yabancı yatırımcıların finansal varlıkları, 2022 yılı Mart sonu itibariyle 741 milyar liraya çıktı. Veriler, bu yılın ilk çeyreğinde yabancı yatırımcıların varlıklarındaki artışın yerli yatırımcıların varlıklarına kıyasla sınırlı kaldığını ortaya koyuyor. Yabancı yatırımcıların finansal varlıkları içerisinde yılın ilk çeyreğinde en hızlı artış yüzde 21.8 ile TL mevduatlarda yaşandı. Geçen yılsonu itibariyle 347.7 milyar lira olan yabancı yatırımcıların pay senedi varlıkları, üç ayda yüzde 9,6 artarak 2022 yılı Mart sonu itibariyle 381.2 milyar liraya yükseldi. Yabancı yatırımcıların finansal varlıkları içerisinde yılın ilk çeyreğinde yüzde 24,7 ile en fazla düşüş ise devlet iç borçlanma senedi varlıklarında yaşandı. Yabancı yatırımcıların 2021 yılı sonu itibariyle 45.2 milyar lira olan devlet iç borçlanma senedi varlıkları 2022 yılı Mart sonu itibariyle 34 milyar liraya geriledi.

Bir yanıt yazın

Your email address will not be published.